Kursy Instruktorskie PZKite

Szkoła FlowCamp od momentu założenia Polskiego Związku Kiteboardingu współpracuje i oragnizuje Kursy Instruktorskie PZKITE. Kursy prowadzi od 2016 roku Przemysław Wójcik, Instruktor PZKite, numer 03.

Kurs Asystenta Instruktora

26 - 28 kwietnia 2024 
24 - 26 maja 2024
21 - 23 czerwca 2024
26 - 28 lipca 2024
23 - 25 sierpień 2024

Kurs Instruktora

29 kwietnia - 05 maja 2024 
27 maja - 02 czerwca 2024
24 - 30 czerwca 2024
29 lipca - 04 sierpnia 2024
26 sierpnia - 01 września 2024

Cena

Kurs Instruktorski -  3900 zł (w tym kurs asystenta + kurs SAR) 
Kurs Instruktorski - 2900 zł 
Kurs Asystenta - 1000 zł 

Przy zebraniu się grupy minimum 4 osób istnieje możliwość zorganizowania kursu SAR 100 zł / os.

Kandydat na “Instruktora poziom I” musi posiadać następujące kwalifikacje:

 • Ukończone kalendarzowo 18 lat (licencję otrzymuje się po faktycznym ukończeniu 18 lat)
 • umiejętności poziom – 4D PZKite
 • Praktyka: znajomość prawa drogi, ostrzenie, pływanie w pozycji switch, skok prosty przez zenit
 • ukończony kurs asystenta instruktora (czterodniowy kurs można odbyć bezpośrednio przez kursem instruktorskim)

Założenia organizacyjne kursu instruktorskiego:

 • liczba kandydatów: 6-16 osób
 • 7 dni zajęć
 • kończący egzamin praktyczny i teoretyczny
 • możliwe otrzymanie dodatkowej praktyki tzw shadowing

Uprawnienia po kursie:

 • możliwość prowadzenia zajęć na 1 latawcu
 • możliwość wystawiania Kart Kiteboardera
 • możliwość wystawiania Kart Progresu
 • otrzymanie zawodowego ubezpieczenia OC na cały świat z wyjątkiem USA i Kanady działającego w trakcie szkolenia na kitesurfingu, surfingu, windsurfingu, SUPie, nartach, snowboardzie, snowkit’co+ie i landkite’cie

Aby otrzymać licencję instruktora kursant musi:

 • zaprezentować umiejętności pływania na poziomie PZKite 4D
 • odbyć kurs instruktorski
 • odbyć kurs SAR w ramach kursu instruktorskiego
 • zdać egzamin teoretyczny i praktyczny
 • zaliczyć 30 godzin stażu w szkole pod kierunkiem instruktora level II lub 50 godzin, jeśli robił kurs instruktora razem z kwalifikacyjnym

UWAGA:

Do czasu otrzymania decyzji o wydaniu licencji instruktorskiej, osoba jest objęta ubezpieczeniem w sposób ograniczony, gdyż nie dopełniła wszystkich formalności związanych z posiadanym stopniem instruktorskim.

Prosimy o możliwie jak najszybsze odbycie praktyki w celu uniknięcia komplikacji.
Po otrzymaniu i zweryfikowaniu przez “KS” niezbędnych dokumentów, KS wysyła na Licencję na adres instruktora.